Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС MULGEDIO-ACONITETEA HADAČ ET KLIKA IN KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926

Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Koči 2001

Synonyms: Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová in Mucina et Maglocky 1985.

Діагностичні види: Aconitum firmum, Adenostyles alliariae, Doronicum austriacum, Ligusticum mutellina, Melandrium dioicum, Poa deylii, Ranunculus platanifolius, Viola biflora.

Умови місцезростань: ділянки уздовж потоків, у депресіях рельєфу, западинах серед скель, які приурочені до крутих (20—45°) вологих схилів і захищені від вітрів на намитих малопотужних, збагачених органічними рештками ґрунтах, а також на алювії пісковиків у межах висот 1050—1900 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Чорногора, Свидовець, ЧивчиноГринявські, Мармароські гори, Східні Бескиди).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6430). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Koči 2001. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 461.

.