Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС SALICETEA HERBACEAE BR.-BL. 1948

Союз Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1931

Synonyms: Salicetum herbaceae Rübel 1911.

Діагностичні види: Gnaphalium supinum, Salix herbacea.

Умови місцезростань: депресії північних привершинних схилів на пісковиках, сланцях і «мілких» торф’янистих ґрунтах у межах висот 1750—2000 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6150). Діагностичний вид синтаксону Salix herbacea — гляціальний релікт, занесений до Червоної книги України. Високим ступенем константності відзначаються ендем Східних і Південних Карпат Poa deylii,. а також загальнокарпатський ендемічний вид Luzula alpinopilosa ssp. obscura. Угруповання асоціації є реліктами льодовикової доби. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 451.

.