Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС SALICETEA HERBACEAE BR.-BL. 1948

Союз Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Polytricho-Poetum deylii Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Діагностичні види: Poa deylii, Polytrichum sexangulare.

Умови місцезростань: западини і місця акумуляції уламкового матеріалу і дрібнозему, рухомі субстрати на крутих, вологих і холодних північних та північно-східних схилах у межах висот 1650—1950 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Мармароські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6150). Діагностичний вид синтаксону Poa deylii є ендемом Східних і Південних Карпат. Високим ступенем константності відзначається загальнокарпатський ендемічний вид Luzula alpinopilosa ssp. obscura. Асоціація є ендемічною для Східних Карпат. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Polytricho-Poetum deylii Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 451.

.