Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС HELIANTHEMO-THYMETEA ROMASНCHENKО, DIDUKH ET SOLOMAKHA 1996

Союз Euphorbio cretophilae-Thymion cretacei Didukh 1989

Jurineo brachycephalae-Helianthemetum cretophilae Romashchenkо, Didukh et Solomakha 1996

Діагностичні види: Helianthemum cretophilum.

Умови місцезростань: північні й західні, але круті (до 40°) крейдяні схили, де злегка накопичується рухляк.

Поширення в Україні: західна частина правого берега р. Сіверський Донець.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Резолюцією 4 Бернської конвенції (Е. 1.13). Діагностичний вид Helianthemum cretophilum занесений до Червоної книги України. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Jurineo brachycephalae-Helianthemetum cretophilae Romashchenkо, Didukh et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 442.

.