Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС HELIANTHEMO-THYMETEA ROMASНCHENKО, DIDUKH ET SOLOMAKHA 1996

Союз Euphorbio cretophilae-Thymion cretacei Didukh 1989

Euphorbio cretophilae-Jurineetum brachycephalae Didukh 1989

Діагностичні види: Alyssum tortuosum s. l., Centaurea lavrenkoana, Chamaecytisus ruthenicus, Genista tanaitica, Helichrysum arenarium, Linum austriacum, Minuartia thyraica, Pimpinella titanophila.

Умови місцезростань: крейдяні відслонення на схилах різної крутості.

Поширення в Україні: південна частина поширення «гісопників» на правому березі р. Сіверський Донець від м. Слов’яногірськ до м. Лисичанськ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Резолюцією 4 Бернської конвенції (Е. 1.13). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Euphorbio cretophilae-Jurineetum brachycephalae Didukh 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 442.

.