Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС HELIANTHEMO-THYMETEA ROMASНCHENKО, DIDUKH ET SOLOMAKHA 1996

Союз Sileno supinae-Artemision hololeucae Didukh 1989

Scrophulario cretaceае-Helianthemetum cretacei Romashchenkо, Didukh et Solomakha 1996

Діагностичні види: Helianthemum cretaceum, Scrophularia cretacea.

Умови місцезростань: некруті схили, де спостерігається відслонення крейди, що зумовлює рухливість та пухкість субстрату, на якому поселяються лише окремі види.

Поширення в Україні: Харківська (правобережжя р. Оскіл), Донецька та Луганська області.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Резолюцією 4 Бернської конвенції (Е. 1.13). Діагностичний вид Scrophularia cretacea занесений до Червоної книги України. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Scrophulario cretaceае-Helianthemetum cretacei Romashchenkо, Didukh et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 441.

.