Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС HELIANTHEMO-THYMETEA ROMASНCHENKО, DIDUKH ET SOLOMAKHA 1996

Союз Sileno supinae-Artemision hololeucae Didukh 1989

Onosmo tanaiticae-Androsacetum koso-poljanskii Romashchenkо, Didukh et Solomakha 1996

Діагностичні види: Androsace koso-poljanskii, Euphrasia hirtella, Polygala sibirica. 

Умови місцезростань: щільні відклади крейди, внаслідок чого спостерігається накопичення дрібнозему, органіки, ґрунтів, потужність яких невелика. Угруповання асоціації займають верхні пологіші частини схилів, де процеси ерозії менш потужні. 

Поширення в Україні: по крутих правих берегах річок Оскіл та Вовча — рідко. 

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Резолюцією 4 Бернської конвенції (Е. 1.13). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Onosmo tanaiticae-Androsacetum koso-poljanskii Romashchenkо, Didukh et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 441.

.