Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС HELIANTHEMO-THYMETEA ROMASНCHENKО, DIDUKH ET SOLOMAKHA 1996

Союз Sileno supinae-Artemision hololeucae Didukh 1989

Artemisio nutantis-Plantaginetum salsae Didukh 1989

Діагностичні види: Artemisia nutans, Convolvulus lineatus, Festuca cretacea, Kochia prostrata, Linaria cretacea, Plantago salsa, Silene cretacea.

Умови місцезростань: на нижніх частинах схилів (15—25°) у місцях конусу виносів на делювіальних відкладах крейди, що характеризуються підвищеним засоленням сульфатно-карбонатного типу.

Поширення в Україні: праві береги річок Деркул, Комишиної, Айдар — фрагментарно.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Резолюцією 4 Бернської конвенції (Е. 1.13).

Література: Дідух Я.П. Асоціація Artemisio nutantis-Plantaginetum salsae Didukh 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 441.

.