Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС HELIANTHEMO-THYMETEA ROMASНCHENKО, DIDUKH ET SOLOMAKHA 1996

Союз Sileno supinae-Artemision hololeucae Didukh 1989

Artemisio hololeucae-Polygaletum cretaceae Didukh 1989

Synonyms: Thymo cretacei-Hyssopetum cretacei Didukh 1989; Sileno supinae-Matthioletum fragrantis Didukh 1989.

Діагностичні види: Artemisia hololeuca, Matthiola fragrans, Polygala cretacea, Silene supina.

Умови місцезростань: найсухіші екотопи, в яких крейда має відносно високу щільність і де спостерігається змивання її поверхневого шару.

Поширення в Україні: праві береги річок басейну р. Сіверський Донець — фрагментарно.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Резолюцією 4 Бернської конвенції (Е. 1.13). Діагностичні види Artemisia hololeuca і Matthiola fragrans занесені до Червоної книги України. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Artemisio hololeucae-Polygaletum cretaceae Didukh 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 440.

.