Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Astrodauco-Salvion verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990

Galio aparines-Scutellarietum albidae Ryff 2018

Synonyms: Galio aparines-Scutellarietum albidae Ryff 1999 (art. 5, 16).

Діагностичні види: Fibigia clypeata, Physocaulis nodosus, Scutellaria albida, Vicia varia.

Умови місцезростань: великі брилові осипи на колювії інтрузивних порід, що складають гори-лаколіти центральної частини Південного берега Криму на висоті від 100 до 600 м над р. м.

Поширення в Україні: Південний берег Криму, територія Алуштинської міськради на захід від м. Алушта.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.5). Серед видів асоціації, які входять до діагностичного блоку або відзначаються високим ступенем константності, — занесений до Червоної книги України Pisum elatius, кримські і кримсько-малоазійські ендеміки (Elytrigia nodosa, Hesperis steveniana, Alyssum calycocarpum), а також регіонально рідкісні, які знаходяться на північній межі ареалу (Theligonum cynocrambe, Veronica cymbalaria, Lathyrus setifolius). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Galio aparines-Scutellarietum albidae Ryff 2018. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 438-439.

.