Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Astrodauco-Salvion verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990

Lolio loliacei-Brassicetum tauricae Ryff 1999

Діагностичні види: Asparagus verticillatus, Brassica taurica, Dactylis glomerata, Elytrigia nodosa, Hordeum bulbosum, Lolium loliaceum.

Умови місцезростань: брилові й щебенисті осипи на колювії габбро-діабазів на південно-східному схилі г. Аюдаг (Південний берег Криму) на висоті від 5 до 100 м над р. м.

Поширення в Україні: г. Аюдаг, Південний берег Криму, територія Алуштинської міськради.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.5). Серед видів асоціації, які входять до діагностичного блоку або відзначаються високим ступенем константності, — занесені до Червоної книги України Brassica taurica і Pisum elatius, кримські і кримсько-кавказькі ендеміки (Elytrigia nodosa, Heracleum stevenii та ін.), а також регіонально рідкісний таксон, який знаходиться на межі ареалу (Theligonum cynocrambe). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Lolio loliacei-Brassicetum tauricae Ryff 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 438.

.