Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Astrodauco-Salvion verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990

Astrodauco orientalis-Isatidetum littoralis Ryff 2018

Synonyms: Astrodauco orientalis-Isatidetum littoralis Ryff 1999 (art. 5, 16).

Діагностичні види: Astrodaucus orientalis, Isatis littoralis, Scandix macrorhyncha.

Умови місцезростань: кам’янисті осипи на колювії ефузивних і пірокластичних порід вулканічного масиву Карадаг у Південно-Східному Криму на висоті від 50 до 450 м над р. м. 

Поширення в Україні: масив Карадаг, східна частина Південного берега Криму, територія Феодосійської міськради.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.5). Серед видів асоціації, які входять до діагностичного блоку або відзначаються високим ступенем константності, — занесені до Червоної книги України Isatis littoralis і Pisum elatius, а також кримські і кримсько-кавказькі ендеміки (Thymus tauricus, Cephalaria coriacea та ін.). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Astrodauco orientalis-Isatidetum littoralis Ryff 2018. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 437-438.

.