Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Astrodauco-Salvion verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990

Meliloto neapolitani-Alyssetum obtusifolii Ryff 1999

Діагностичні види: Alyssum obtusifolium, Lamyra echinocephala, Melilotus neapolitanus.

Умови місцезростань: дрібні малопотужні щебенисті осипи з вулканогенних (пірокластичних і ефузивних) порід у західній частині південного макросхилу Головного пасма Кримських гір на висоті від 10 до 500 м над р. м.

Поширення в Україні: західна частина Південного берега Криму між смт Форос і смт Сімеїз, територія Ялтинської міськради.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.5). Серед видів асоціації, які входять до діагностичного блоку або відзначаються високим ступенем константності, — таксон, занесений до Червоної книги України (Pisum elatius), а також кримські і кримсько-кавказькі ендеміки (Cephalaria coriacea, Elytrigia nodosa, Heracleum stevenii та ін.). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Meliloto neapolitani-Alyssetum obtusifolii Ryff 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 437.

.