Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Astrodauco-Salvion verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990

Astrodauco-Salvietum verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990

Діагностичні види: Astrodaucus orientalis, Salvia verticillata.

Умови місцезростань: притальвежні осипи довжиною 1,5—40 м, крутістю 36—38°, які можуть розмиватися, складені з порід теригенного флішу таврійської серії та середньої юри (глинистими сланцями) у нижньому й середньому висотних поясах Південно-Східного Криму.

Поширення в Україні: флішове низькогір’я Південно-Східного Криму; східна частина Південного берега Криму, Судацький р-н і територія Алуштинської міськради на схід від м. Алушта.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140). Серед діагностичних видів асоціації та субасоціацій і видів з високим ступенем константності — таксони, занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку і Додатку I Бернської конвенції (Centaurea sarandinakiae, Medicago glandulosa, Onosma polyphylla), а також кримсько-кавказькі ендеміки (Seseli dichotomum та ін.). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Astrodauco-Salvietum verticillatae Korzhenevsky et Klyukin 1990. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 437.

.