Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ZOSTERETEA PIGNATTI 1953

Союз Zosterion marinae Br.-Bl. et Tx. ex Pignatti 1953

Zosteretum noltii Harmsen 1936

Synonyms: Zosteretum noltii Harmsen 1936 em. Melczakova et Korzhenevsky 1990.

Діагностичні види: Zostera noltii.

Умови місцезростань: на ділянках акумулятивно-ерозійної зони солонуватоводних евтрофних водойм з помірним поверхневим і незначним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—100 (150) см, піщаними або піщано-черепашковими донними відкладами, лужною реакцією середовища. У морських затоках берегових ділянок, надморських кіс і островів, на неопріснених ділянках водойм передгирлових геокомплексів гирлових частин річок півдня України, у лиманах із середнім ступенем мінералізації води.

Поширення в Україні: приморські райони — спорадично.

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань трапляється Zostera marina (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 1130, 1150, 1160).

.