Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Ptilostemonion echinocephali Korzhenevsky 1990

Paronychio cephalotae-Onosmatetum polyphyllae Korzhenevsky et Ryff eх Ryff 2018

Synonyms: Paronychio cephalotae-Onosmatetum polyphyllae Korzhenevsky et Ryff 2002 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Asphodeline taurica, Centaurea sterilis, Inula ensifolia, Onosma polyphylla, Oxytropis pallasii, Paronychia cephalotes, Teucrium chamaedrys.

Умови місцезростань: денудаційні схили різних експозицій, крутістю від 15 до 45º, на відслоненнях верхньоюрських конгломератів на висоті від 200 до 550 м над р. м. у Південно-Східному Криму. Угруповання цієї асоціації формуються внаслідок деградації петрофітних степів під впливом процесу водної ерозії, що пов’язано з надмірним випасанням.

Поширення в Україні: східна частина південного макросхилу Головного пасма Кримських гір, Судацький р-н.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6; F7). Серед діагностичних видів асоціації і видів, які відзначаються високим ступенем константності, — кримські та кримсько-кавказькі ендеміки (Centaurea sterilis, Sideritis catillaris, Asperula supina та ін.), серед них є таксони, занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку і Додатку I Бернської конвенції — Astracantha arnacantha і Onosma polyphylla. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Paronychio cephalotae-Onosmatetum polyphyllae Korzhenevsky et Ryff eх Ryff 2018 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 432.

.