Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Ptilostemonion echinocephali Korzhenevsky 1990

Laserpitio hispidi-Heracleetum stevenii Korzhenevsky et Ryff ex Ryff 2018

Synonyms: Laserpitio hispidi-Heracleetum stevenii Korzhenevsky et Ryff 2002 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Cephalaria uralensis, Elytrigia scythica, Heracleum stevenii, Laserpitium hispidum, Scrophularia goldeana, Scutellaria orientalis. 

Умови місцезростань: денудаційні схили ярів і приярків південно-східних, південно-західних і західних експозицій, крутістю 20—30°, які утворилися під впливом водної ерозії на відслоненнях конгломератів верхнього келовею—нижнього оксфорду на південному схилі г. Демерджі у висотному діапазоні від 700 до 820 м над р. м.

Поширення в Україні: південний макросхил Головного пасма Кримських гір, г. Південна Демерджі, територія Алуштинської міськради.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6; F7). Серед діагностичних видів асоціації і видів, які відзначаються високим ступенем константності, — кримські та кримсько-кавказькі ендеміки (Elytrigia scythica, Heracleum stevenii, Laserpitium hispidum, Scrophularia goldeana, Onosma polyphylla, Scutellaria orientalis, Sideritis catillaris, Lamyra echinocephala, Asperula supina). Домінантом і едифікатором угруповань є вид, який занесено до Червоної книги України — Astracantha arnacantha. Onosma polyphylla занесено до Червоної книги України, Додатку I Бернської конвенції та Європейського червоного списку. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Laserpitio hispidi-Heracleetum stevenii Korzhenevsky et Ryff ex Ryff 2018 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 431-432.

.