Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Ptilostemonion echinocephali Korzhenevsky 1990

Meliloto taurici-Acachmenetum cuspidatае Korzhenevsky 1990

Діагностичні види: Erysimum cuspidatum, Melilotus tauricus.

Умови місцезростань: круті денудаційні схили (крутістю від 40 до 70°) і обриви висотою до 20—30 м у глинистих сланцях таврійської серії та середньої юри на висоті від 200 до 450 м над р. м. Поверхня схилів складена малопотужним елювієм з дресви й щебеню, безпосередньо під якими розміщена брилова зона вивітрювання. Середня швидкість денудації складає 13,6 мм/рік, за коливання — від 10 до 30,0 мм/рік.

Поширення в Україні: флішове низькогір’я Південно-Східного Криму. Східна частина Південного берега Криму, переважно Судацький р-н і територія Алуштинської міськради на схід від м. Алушта.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6). Серед діагностичних видів асоціації й видів, які відзначаються високим ступенем константності, — кримські та кримсько-кавказькі ендеміки (Asperula supina, Lamyra echinocephala, Seseli dichotomum та ін.). Onosma polyphylla занесена до Червоної книги України, Європейського Червоного списку і Додатку I Бернської конвенції. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Meliloto taurici-Acachmenetum cuspidatае Korzhenevsky 1990. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 431.

.