Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС ZOSTERETEA PIGNATTI 1953

Союз Zosterion marinae Br.-Bl. et Tx. ex Pignatti 1953

Zosteretum marinae Harmsen 1936

Synonyms: Zosteretum marinae Borgesen ex van Goor 1921; Zosteretum marinae (Borgesen 1905) Harmsen 1936; Zosteretum marinae Pignatti 1953; Zosteretum marinae Pignatti 1962; Zosteretum marinae Harmsen 1936 em. Melczakova et Korzhenevsky 1990.

Діагностичні види: Zostera marina.

Умови місцезростань: на ділянках акумулятивних зон у солонуватоводних евтрофних водоймах з помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 120—150 (250) см, лужною реакцією середовища, мулистими і мулисто-черепашковими донними відкладами. У водоймах морських заток, надморських кіс і островів, неопріснених ділянках передгирлових геокомплексів гирлових частин річок півдня України. У лиманах з високим ступенем мінералізації води.

Поширення в Україні: приморські райони — спорадично.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону занесений до переліку видів Додатку I Бернської конвенції. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1130, 1150, 1160).

.