Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Ptilostemonion echinocephali Korzhenevsky 1990

Melissito cretacei-Ziziphoretum tenuioris Korzhenevsky 1990

Діагностичні види: Galium calcareum, Melilotoides cretacea, Thymus tauricus, Ziziphora tenuior.

Умови місцезростань: денудаційні схили ярів і балок, які сформувалися внаслідок водної ерозії та впливу інших екзогенних геологічних процесів у товщі глинистих сланців таврійської серії та середньої юри. Екотопи на висоті від 50 до 350 м над р. м. на схилах різної експозиції крутістю 31—39°, де середняшвидкість перенесення продуктів вивітрювання досягає 5,3 мм/рік.

Поширення в Україні: флішове низькогір’я Південно-Східного Криму; східна частина Південного берега Криму, переважно Судацький р-н і територія Алуштинської міськради на схід від м. Алушта.

Синсозологічний статус: асоціація є рідкісною. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.6). Серед діагностичних видів асоціації й видів, які відзначаються високим ступенем константності, — кримсько-кавказькі ендеміки (Galium calcareum, Melilotoides cretacea, Thymus tauricus, Lamyra echinocephala, Asperula supina, Seseli dichotomum та ін.), з них вид, занесений до Червоної книги України, Європейського Червоного списку і Додатку I Бернської конвенції — Onosma polyphylla. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Melissito cretacei-Ziziphoretum tenuioris Korzhenevsky 1990. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 430-431.

.