Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Rumici hastifolii-Heracleion stevenii Ryff 2016

Sobolewskio sibiricae-Heracleetum stevenii Ryff 2016

Synonyms: Sobolewskio sibiricae-Heracleetum Ryff 2007 (art. 3g, 3o, 5, 16).

Діагностичні види: Asperula taurica, Heracleum ligusticifolium, H. stevenii, Lagoseris callicephala, Lamium glaberrimum, Scrophularia rupestris, Sobolewskia sibirica.

Умови місцезростань: брилові й щебенисті рухливі осипи, складені з продуктів вивітрювання верхньоюрських вапняків, на схилах високих яйл Головного пасма Кримських гір (Чатирдага, Бабуган-яйли, Гурзуфської, Нікітської, Ялтинської, Ай-Петрінської) у межах висот 1000—1400 м над р. м., збіднені варіанти трапляються на висоті від 500 м.

Поширення в Україні: схили Головного пасма Кримських гір, територія Ялтинської та Алуштинської міськрад. 

Синсозологічний статус: рідкісна, ендемічна асоціація для Гірського Криму. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄEC (№ 8140) і Резолюцією 4 Бернської конвенції (H2.4; H2.6). Серед діагностичних видів асоціації та субасоціацій— ендеміки Гірського Криму (Heracleum ligusticifolium, Sobolewskia sibirica, Allium nathaliae, Lamium glaberrimum, Lagoseris callicephala, Scrophularia exilis), а також вузькоареальні кримсько-кавказькі та кримськомалоазійські види (Heracleum stevenii, Asperula taurica, Scrophularia rupestris). Чотири характерні види союзу та асоціації (Lagoseris callicephala, Heracleum ligusticifolium, Lamium glaberrimum, Sobolewskia sibirica) мають високий статус охорони — включені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку. 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Sobolewskio sibiricae-Heracleetum stevenii Ryff 2016. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 429-430.

.