Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BR.-BL. IN MEIER ET BR.-BL. 1934) OBERD. 1977

Союз Hypno-Polypodion vulgaris Mucina 1993

Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963

Synonyms: Asplenio-Polypodietum Firbas 1924.

Діагностичні види: Campanula bononiensis, Cystopteris fragilis, Dryopteris filix-mas, lamium galeobdolon, Polypodium vulgare.

Умови місцезростань: широкі полиці й валуни в умовах значної затіненості та високої вологості, яка забезпечується за рахунок розвинутого мохового покриву в умовах значної зімкнутості крон дерев.

Поширення в Україні: Карпати, відслонення Українського кристалічного щита.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8220). 

Література: Пашкевич Н.А., Дідух Я.П. Асоціація Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 424.

.