Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BR.-BL. IN MEIER ET BR.-BL. 1934) OBERD. 1977

Союз Asplenion septentrionalis Gams ex Oberd. 1938

Asplenio trichomanis-Poetum nemoralis Soó ex Gergely et al. 1966

Synonyms: Asplenio trichomanis-bivalens-Poetum nemoralis Boşcaiu (1970) 1971.

Діагностичні види: Iris hungarica, Poa nemoralis, Vincetoxicum hirundinaria.

Умови місцезростань: затінені тріщини та скельні виступи силікатних кристалічних порід.

Поширення в Україні: відслонення Українського кристалічного щита в лісовій та лісостеповій зонах, Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8220). 

Література: Пашкевич Н.А., Дідух Я.П. Асоціація Asplenio trichomanis-Poetum nemoralis Soó ex Gergely et al. 1966. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 422-423.

.