Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BR.-BL. IN MEIER ET BR.-BL. 1934) OBERD. 1977

Союз Asplenion septentrionalis Gams ex Oberd. 1938

Arabidopsio thalianae-Polypodietum Didukh et Kontar 1998

Діагностичні види: Arabidopsis thaliana, Asplenium trichomanes, Berteroa incana, Galium mollugo, Poa compressa.

Умови місцезростань: ділянки уздовж тріщин та відкриті освітлені полиці (0,2—0,5 м).

Поширення в Україні: відслонення Українського кристалічного щита в лісостеповій зоні (береги р. Південний Буг).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8220). 

Література: Пашкевич Н.А., Дідух Я.П. Асоціація Arabidopsio thalianae-Polypodietum Didukh et Kontar 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 422.

.