Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС FRANGULETEA DOING EX WESTHOFF IN WESTHOFF ET DEN HELD 1969

Союз Salicion cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961

Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964

Діагностичні види: Betula humilis, Salix rosmarinifolia.

Умови місцезростань: обводнені ділянки на торф’яно-болотних ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся — спорадично.

Синсозологічний статус: діагностичний вид Betula humilis занесений до Червоної книги України. 

Література: Ємельянова С.М. Асоціація Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 416.

.