Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС FRANGULETEA DOING EX WESTHOFF IN WESTHOFF ET DEN HELD 1969

Союз Salicion cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961

Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961

Діагностичні види: Salix cinerea, S. pentandra.

Умови місцезростань: знижені ділянки притерасної частини заплав річок, береги стариць, жолоби стоку повеневих вод, пониження чорновільхових боліт на перезволожених глибокомулистих, мулисто-піщаних та мулисто-торф’янистих ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ (дельта Кілійського гирла р. Дунай, гирлова частина р. Дністер), Закарпаття — рідко.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Ємельянова С.М. Асоціація Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 415.

.