Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion graminei Westhoff et Den Held 1969

Potametum graminei Lang 1967

Synonyms: Potametum panormitano-graminei sensu auct. non Koch 1926; Potametum graminei (Koch 1926) Passarge 1964 (art. 3); Potametum graminei (Koch 1926) Passarge 1964 em. Görs 1977.

Діагностичні види: Potamogeton gramineus.

Умови місцезростань: мезоевтрофні водойми зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними донними відкладами, на ділянках із слабкою течією, товщею води 25—50 (100) см і коливанням її рівня протягом періоду вегетації. У руслах річок, на мілководдях озер з локальними течіями, каналах, у водоймах боліт.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — спорадично, Степ, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.