Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС MOLINIO-BETULETEA PUBESCENTIS PASSARGE 1968

Союз Betulion pubescentis Lohmeyer et Tx. ex Oberd. 1957

Menyantho trifoliatae-Betuletum pubescentis Grygora, Vorobyov et Solomakha 2005

Synonyms: Agrostio stoloniferae-Betuletum pubescentis Grygora et al. 2005; Carici appropinquatae-Betuletum pubescentis Grygora et al. 2005; Carici limosае-Betuletum pubescentis Grygora et al. 2005; Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis Grygora et al. 2005.

Діагностичні види: Aulacomnium palustre, Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Carex chordorrhiza, C. rostrata, Drosera longifolia, D. × obovata, D. rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Polytrichum strictum, Salix lapponum, Scheuchzeria palustris, Sphagnum angustifolium, S. centrale, S. contortum, S. cuspidatum, S. fallax, S. magellanicum, Vaccinium uliginosum.

Умови місцезростань: вирівняні або купинясті перезволожені ділянки з доволі потужним шаром торфу (1,0—1,5 м).

Поширення в Україні: Правобережне Полісся (переважно у західній частині), дуже рідко — Чернігівське Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91D0). 

Література: Давидов Д.А. Асоціація Menyantho trifoliatae-Betuletum pubescentis Grygora, Vorobyov et Solomakha 2005. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 399.

.