Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum pusilli Soó 1927

Діагностичні види: Potamogeton pusillus.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні помірно проточні водойми зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, мулисто-піщаними, мулисто-глинистими та мулисто-торф’янистими донними відкладами, товщею води 70—100 (150) см. У руслах річок, на мілководдях озер, у водоймах боліт.

Поширення в Україні: Лівобережний Лісостеп — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.