Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum praelongi Hild 1959

Synonyms: Potametum perfoliati potametosum praelongi Sauer 1937.

Діагностичні види: Potamogeton praelongus.

Умови місцезростань: мезотрофні слабопроточні водойми з мулисто-щебенистими і мулисто-піщаними донними відкладами, незначним протягом періоду вегетації коливанням рівня води та її товщею 50—200 см.

Поширення в Україні: Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.