Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potameto perfoliati-Vallisnerietum spiralis Losev et Golub in Golub et al. 1991

Діагностичні види: Potamogeton perfoliatus, Vallisneria spiralis.

Умови місцезростань: евтрофні проточні, рідше — слабопроточні прісноводні водойми з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, піщаними донними відкладами, товщею води 50—60 (100) см та коливаннями її рівня протягом періоду вегетації. У затоках, міжозерних протоках, гирлових частинах річок, водосховищах, на конусах виносу алювіальних відкладів.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ — спорадично (переважно у водоймах великих річок).

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань синтаксону трапляється Potamogeton compressus — вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.