Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum denso-nodosi de Bolós 1957

Synonyms: Potametum nodosi (Soó 1960) Segal 1964; Potametum nodosi Passarge 1964; Potamogetonetum nodosi Segal (1964) 1965; Potamogetonetum nodosi Dyachenko 1996.

Діагностичні види: Potamogeton nodosus.

Умови місцезростань: евтрофні проточні прісноводні або слабосолонуватоводні водойми з нейтральною чи слаболужною реакцією середовища, незначним поверхневим і помірним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 120—170 (200) см та піщано-мулистими донними відкладами. На мілководдях русел річок, міжозерних проток, рукавів, у меліоративних каналах, що функціонують.

Поширення в Україні: Лісостеп, Степ — спорадично, Полісся, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.