Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС PYROLO-PINETEA SYLVESTRIS KORNECK 1974

Союз Koelerio glaucae-Pinion sylvestris Ermakov 1999

Hieracio pilosellae-Pinetum Polishko 2005 nom. inval. (art. 3b)

Діагностичні види: Centaurea borysthenica, Jasione montana, Jurinea cyanoides, Thymus pallasianus.

Умови місцезростань: вершини і пологі схили локальних підвищень, що тягнуться у вигляді горбистих пасм з дерново-слабопідзолистими сухими слабозакріпленими ґрунтами.

Поширення в Україні: борова тераса р. Дніпро.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91U0). 

Література: Куземко А.А., Давидов Д.А. Асоціація Hieracio pilosellae-Pinetum Polishko 2005 nom. inval. (art. 3b). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 385.

.