Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС PYROLO-PINETEA SYLVESTRIS KORNECK 1974

Союз Koelerio glaucae-Pinion sylvestris Ermakov 1999

Potentillo arenariae-Pinetum sylvestris Ermakov 1999

Діагностичні види: Carex ericetorum, Genista tinctoria, Jurinea cyanoides, Pilosella echioides, Potentilla incana.

Умови місцезростань: рівнинні ділянки, середні та нижні частини схилів дюн з піщаними слабопідзолистими ґрунтами на борових терасах річок лісостепової та степової зон.

Поширення в Україні: борова тераса р. Сіверський Донець.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91U0). 

Література: Куземко А.А., Давидов Д.А. Асоціація Potentillo arenariae-Pinetum sylvestris Ermakov 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 385.

.