Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС PYROLO-PINETEA SYLVESTRIS KORNECK 1974

Союз Koelerio glaucae-Pinion sylvestris Ermakov 1999

Antherico-Pinetum sylvestris Ermakov 1999

Діагностичні види: Anthericum ramosum, Dianthus campestris, Kochia laniflora, Secale sylvestre, Stipa borysthenica, Vincetoxicum hirundinaria.

Умови місцезростань: верхні частини схилів високих дюн, переважно південної експозиції з піщаними слабопідзолистими ґрунтами на борових терасах річок лісостепової та степової зон.

Поширення в Україні: борова тераса р. Сіверський Донець.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91U0). 

Література: Куземко А.А., Давидов Д.А. Асоціація Antherico-Pinetum sylvestris Ermakov 1999. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 385.

.