Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ERICO-PINETEA HORVAT 1959

Союз Libanоtido intermediae-Pinion sylvestris Didukh 2003

Libanоtido intermediae-Pinetum sylvestris Didukh 2003

Діагностичні види: Acer tataricum, Caragana frutex, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica.

Умови місцезростань: мезофітніші, ніж для асоціації Stipo pulcherrimaePinetum sylvestris, умови. Угруповання формуються на потужніших ґрунтах, пологіших схилах або таких, які мають північну експозицію.

Поширення в Україні: фрагментарно на крутих крейдяних схилах берегів р. Сіверський Донець та її приток.

Синсозологічний статус: унікальні «гірські бори» на відслоненнях крейди. Домінуючий вид Pinus sylvestris var. cretacea занесений до Червоної книги України.

Література: Дідух Я.П. Асоціація Libanоtido intermediae-Pinetum sylvestris Didukh 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 384.

.