Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Quercion petraeae Issler 1931

Potentillo albae-Quercetum petraeae Libbert 1933

Діагностичні види: Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Calamagrostis arundinacea, Carex montana, Centaurea jacea, Convallaria majalis, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Hypericum montanum, Lathyrus niger, Pimpinella saxifraga, Potentilla alba, Quercus robur, Rubus saxatilis, Trifolium alpestre.

Умови місцезростань: освітлені, термофільні широколисті ліси з домінуванням Quercus robur на сухуватих дерново-підзолистих, інколи — збагачених карбонатами ґрунтах.

Поширення в Україні: фрагментарно, у вигляді невеликих масивів у Південному Поліссі та Північному Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91G0). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Potentillo albae-Quercetum petraeae Libbert 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 379.

.