Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Carpino orientalis-Quercion pubescentis Korzhenevsky et Shelуag-Sosonko 1983

Physospermo-Carpinetum orientalis Didukh 1996

Synonyms: Corno-Paeonio-Quercetum pubescentis Korzhenevsky et Shelуag-Sosonko 1983; Paeonio dauricae-Quercetum pubescentis Korzhenevsky et Shelуag-Sosonko 1983.

Діагностичні види: Anacamptis pyramidalis, Carex halleriana, Carpinus orientalis, Cornus mas, Luzula forsteri, Quercus petraea, Q. pubescens, Ranunculus constantinopolitanus, Viola dehnhardtii.

Умови місцезростань: зарості з домінуванням Carpinus orientalis поростевого походження, що формуються у процесі рубок на місці пухнастодубових лісів на багатих потужних коричневих ґрунтах на північних і західних схилах нижнього гірського поясу північного та південного макросхилів.

Поширення в Україні: Гірський Крим.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Дідух Я.П. Асоціація Physospermo-Carpinetum orientalis Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 378.

.