Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Carpino orientalis-Quercion pubescentis Korzhenevsky et Shelуag-Sosonko 1983

Carici michelii-Quercetum pubescentis Didukh 1996

Діагностичні види: Carex michelii, Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, Dictamnus gymnostylis, Mercurialis perennis, Poa sterilis, Prunus stepposa, Quercus pubescens.

Умови місцезростань: типові ліси з Quercus pubescens, що формують нижній лісовий пояс, поширені на північному макросхилі Внутрішнього та Зовнішнього пасм Кримських гір на коричневих, добре розвинутих ґрунтах.

Поширення в Україні: Гірський Крим.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Carici michelii-Quercetum pubescentis Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 378.

.