Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Elytrigio nodosae-Quercion pubescentis Didukh 1996

Brachypodio rupestris-Quercetum pubescentis Didukh 1996

Діагностичні види: Bituminaria bituminosa, Brachypodium rupestre, Carex cuspidata, Cistus tauricus, Cruciata taurica, Dactylorhiza romana, Hippocrepis emeroides, Orchis simia, Pinus pallasiana, Quercus pubescens, Ruscus ponticus, Sorbus graeca.

Умови місцезростань: типові, відносно зімкнені термофільні пухнастодубові рідколісся з наявністю вічнозелених кущів та субсередземноморських видів, на висоті до 450 м над р. м. на коричневих ґрунтах різної потужності.

Поширення в Україні: центральна і західна частини Південного берега Криму.

Синсозологічний статус: в угрупованнях беруть участь види, занесені до Червоної книги України (Juniperus excelsa, Cistus tauricus, Dactylorhiza romana, Orchis simia, Himantoglossum caprinum, Paeonia daurica).

Література: Дідух Я.П. Асоціація Brachypodio rupestris-Quercetum pubescentis Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 377.

.