Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Elytrigio nodosae-Quercion pubescentis Didukh 1996

Elytrigio nodosae-Quercetum pubescentis Didukh 1996

Synonyms: Junipero oxycedri-Quercetum pubescentis Korzhenevsky et Shelуag-Sosonko 1983.

Діагностичні види: Althaea cannabina, Dianthus marschallii, Elytrigia nodosa, Fumana procumbens, Galium bieberstenii, Juniperus oxycedrus, Paliurus spina-christi, Quercus pubescens, Teucrium chamaedrys.

Умови місцезростань: сухі рідколісся із Quercus pubescens південного макросхилу на щебенистих погано розвинутих коричневих ґрунтах, що підстилаються сланцями або верхньоюрськими вапняками. Формуються в умовах субсередземноморського клімату (середня зимова температура близько 0 °С) на висоті до 450 м над р. м.

Поширення в Україні: східна частина Південного берега Криму.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Elytrigio nodosae-Quercetum pubescentis Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 377.

.