Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Paliuro-Pistacietum muticae Didukh 1996

Діагностичні види: Melica transsilvanica, Paliurus spina-christi, Pistacia mutica, Stachys germanica.

Умови місцезростань: потужні коричневі ґрунти в умовах субсередземноморського клімату на висоті до 450 м над р. м., часто за наявності значної рекреації, до впливу якої доволі стійкі.

Поширення в Україні: фрагментарно по Південному берегу Криму і заходить у передгір’я в околицях м. Бахчисарай.

Синсозологічний статус: діагностичним видом є Pistacia mutica, занесений до Червоної книги України.

Література: Дідух Я.П. Асоціація Paliuro-Pistacietum muticae Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 376-377.

.