Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Linosyri-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Synonyms: Linosyri-Juniperetum excelsae Didukh et al. 1986 (art. 2b).

Діагностичні види: Agropyron ponticum, Botriochloa ischaemum, Carex caryophyllea, Galatella villosa, Pimpinella lithophila.

Умови місцезростань: здебільшого південні гірські схили на висоті до 500 м над р. м. з сухими щебенистими погано розвинутими коричневими ґрунтами в умовах субсередземноморського клімату.

Поширення в Україні: східна частина Гірського Криму: від м. Алушта до г. Карадаг.

Синсозологічний статус: домінантом угруповань є Juniperus excelsa, занесений до Червоної книги України.

Література: Дідух Я.П. Асоціація Linosyri-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 376.

.