Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Phleo-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Synonyms: Phleo-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko 1986 (art. 2b).

Діагностичні види: Alopecurus vaginatus, Campanula taurica, Juniperus excelsa, Filipendula vulgaris, Lappula barbata, Melica monticola, Phleum phleoides, Potentilla bornmuelleri.

Умови місцезростань: ксерофітні рідколісся з Juniperus excelsa на висотах 200—600 м над р. м. в умовах субсередземноморського клімату, на сухих коричневих, щебенистих різного ступеню розвитку ґрунтах, на верхньоюрських вапняках, які місцями виходять на поверхню.

Поширення в Україні: північні схили Байдарської долини (басейн р. Чорна).

Синсозологічний статус: домінантом угруповань є Juniperus excelsa, занесений до Червоної книги України. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Phleo-Juniperetum excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 376.

.