Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Achnathero-Pinetum pityusae Didukh 1996

Synonyms: Pinetum pityusae tauricum Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko 1986.

Діагностичні види: Centaurea diffusa, Dorycnium herbaceum, Linum austriacum, L. corymbulosum, Pinus pityusa.

Умови місцезростань: сухі ксерофітні ліси з домінуванням Pinus pityusa середземноморського типу, що формуються в теплих (середньомісячна зимова температура 0—+2 °С), але дуже сухих умовах на карбонатних відслоненнях Південного берега Криму на висотах до 450 м над р. м. на коричневих ґрунтах.

Поширення в Україні: Крим (асоціація представлена двома локалітетами: мис Айя та Новий Світ).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9540). Домінантами ценозів є види, занесені до Червоної книги України — Pinus pityusa i Juniperus excelsa. 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Achnathero-Pinetum pityusae Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 375.

.