Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA PUBESCENTIS DOING-KRAFT EX SCAMONI ET PASSARGE 1959

Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Cisto-Arbutetum andrachnis Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996

Synonyms: Cisto-Arbutetum andrachnis Didukh et al. 1986 (art. 2b).

Діагностичні види: Arbutus andrachne, Cistus tauricus, Colutea cilicica, Fibigia clypeata.

Умови місцезростань: круті, часто обривисті, переважно південні схили нижнього поясу Кримських гір на висотах до 450 м над р. м. з сухими коричневими, погано розвинутими кам’янистими ґрунтами. Іноді на поверхню виходять материнські породи (вапняки, сланці тощо).

Поширення в Україні: Південний берег Криму: від м. Форос до м. Алушта (район Великої Ялти).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9560). Домінантами ценозів є види, занесені до Червоної книги України (Arbutus andrachne, Cistus tauricus, Juniperus excelsa). 

Література: Дідух Я.П. Асоціація Cisto-Arbutetum andrachnis Didukh, Vakarenko et Shelyag-Sosonko ex Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 375.

.