Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Quercion roboris Malcuit 1929

Molinio caeruleae-Quercetum roboris (Tx. 1937) Scamoni et Passarge 1959

Діагностичні види: Cnidium dubium, Holcus mollis, Lysimachia vulgaris, Rubus nessensis.

Умови місцезростань: вирівняно-знижені ділянки зі змінним рівнем зволоження та дерново-підзолистими поверхнево оглеєними ґрунтами.

Поширення в Україні: Полісся і Передкарпаття (зрідка).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9190). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Molinio caeruleae-Quercetum roboris (Tx. 1937) Scamoni et Passarge 1959. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 373.

.