Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Quercion roboris Malcuit 1929

Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932

Діагностичні види: Fagus sylvatica, Luzula luzuloides, Polytrichastrum formosum.

Умови місцезростань: схили периферійних низькогірних хребтів північносхідного, рідше — південно-західного макросхилу, фрагментарно серед угруповань дубово-грабових і букових лісів на сильно- і середньоскелетних малопотужних буроземах на висотах 500—700 м над р. м.

Поширення в Україні: крайові хребти Карпат (зрідка в Передкарпатті та на Закарпатті), Поділля (дуже рідко).

Синсозологічний статус: рідкісне угруповання. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 373.

.