Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Quercion roboris Malcuit 1929

Trientalo europaeae-Quercetum roboris Vorobyov 2014

Synonyms: Carici brizoidis-Quercetum roboris Orlov, Yakushenko et Vorobyov 2000 (art. 3b, 31).

Діагностичні види: Alnus glutinosa, Athyrium filix-femina, Cruciata glabra, Dryopteris carthusiana, Frangula alnus, Lysimachia vulgaris, Oxalis acetosella, Potentilla erecta, Rubus nessensis.

Умови місцезростань: плескаті або слабопохилі малодреновані ділянки на вододілах або других терасах річок із суглинистими оглеєними опідзоленими або дерново-середньопідзолистими ґрунтами.

Поширення в Україні: Передкарпаття, Правобережне Полісся (доволі часто), Закарпаття (спорадично), Розточчя (зрідка).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9190). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Trientalo europaeae-Quercetum roboris Vorobyov 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 372.

.