Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Elodeetum canadensis Nedelcu 1967

Synonyms: Helodeetum canadensis Eggler 1933 (art. 2b, nom. nud.); Elodeetum canadensis Pignatti 1953 (phantom); Elodeetum canadensis Soó 1964 (art. 2b, nom. nud.); Elodeetum canadensis (Eggler 1933) Passarge 1964; Elodeetum canadensis (Pignatti 1953) Passarge 1964.

Діагностичні види: Elodea canadensis.

Умови місцезростань: мезоевтрофні та евтрофні слабопроточні й замкнуті водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, мулистими, мулисто-піщаними і мулисто-глинистими донними відкладами, товщею води 30—100 см і коливанням її рівня протягом періоду вегетації. В озерах, старицях, затоках, водосховищах, каналах, ставках, слабозарослих піщаних кар’єрах, на мілководдях русел річок.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Карпати (від низинного до передгірського поясу), Закарпатська рівнина — спорадично, передгірський пояс Криму — дуже рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.